Kulin ban

Projektom obilježavanja 800-te godišnjice od vladavine Kulina bana obuhvaceno je niz veoma znacajnih, raznovrsnih aktivnosti, koje su po svom sadržaju, na odreden nacin, osvjetljavale historijski kontekst srednjovjekovne Bosne i njenog najznacajnijeg vladara Kulina bana.Iz obimnog programa aktivnosti koje su realizirane 2003 godine, važnost treba dati izdavackoj djelatnosti Foruma gradana Zenice, kada su po prvi puta, u Bosni i Hercegovini banu Kulinu data, putem PTT markice i pozlacenog medaljona, trajna obilježja, koja ce generacije posjecati na ovog velikog vladara, utemeljitelja bosanske državnosti.