Ćetenija

Ćetenija je jelo koje se spravlja u zimskim hladnim nocima, a ujedno je vrsta druženja i zabave. Ovaj obicaj u zenickim mahalama trajao je više decenija.U sklopu zadace da se ocuva i njeguje zenicka baština i tradicija, Forum gradana Zenice bio je organizator prve manifestacije javnog spravljanja cetenije u Zenici koja je priredena 17.01.2002.godine u Biznis klubu „Bosna“. Druga manifestacija održana je pocetkom februara 2003.godine u Gradskoj kafani. Ovu tradiciju nastavili su da baštine druge organizacije i udruženja (BZK“Preporod“, UG „Sehara“ i dr.) cime je postignut cilj Foruma gradana da se manifestacija Cetenije otrgne od zaborava.