Kulin ban 2015

826 godina Bosne i Hercegovine

29. avgusta 1189. godine bosanski vladar Kulin ban, je napisao povelju dubrovačkom knezu Krvašu. Ovom poveljom je regulisao trgovačke odnose izmedu Bosne i Dubrovnika. Povelja je najstariji sačuvani pisani diplomatski dokument iz Bosne a i čitave regije. Povelja je napisana na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom.

Može se konstatovati da je ovaj dokumenat rodni list bosanske državnosti i dokaz postojanja bosanskog jezika i pismenosti u njoj

Ovaj značajan datum iz povjesti Bosne i Hercegovine na Bilinom polju kao i predhodnih godina, obilježio je prigodnim programom Forum gradanja Zenice u suradnji sa Preporodom iz Zenice i ZE-DO Kantonom.

U prigodnom program prvi put je javno objavljeno:

•  Forum gradana Zenice pokreće inicijativu da se u Zenici imenuje i uredi park Kulina bana.

•  Forum gradana odlučio je da se zlatnik Kulina bana ove godine dodijeli Amelu Tuki. Ovo priznanje se dodjeljuje za promociju BiH na medunarodnom planu i postignute izvanrede sportske rezultate.