Grijanje

Forum građana Zenice traži hitno puštanje grijana Zeničanima

Poštovani,
svjedoci smo niskih temperatura koje nekoliko dana vladaju u našem gradu. Nekolicina naših sugrađana nam se obratila sa zahtjevom da apelujemo da se pod hitno razmotri mogućnost puštanja grijanja prije 15. 10. 2016. Dobro znamo kakve posljedice po zdravlje niske temperature mogu izazvati, a posebno na penzionere i osnovnoškolce, naročito nižih razreda. Dolazi u pitanje i održavanje nastave u školama.

Treba uzeti u obzir i Izjavu Direktora JP Grijanje „da u slučaju niskih temperatura postoji mogućnost prijevremenog puštanja grijanja u našem gradu“.

Uz nadu da će se ovaj apel najozbiljnije shvatiti i hitno pustiti grijanje u gradu Zenici primite
srdačan pozdrav.