Zajedno Bolje

Projekat implementiran 2011 godine, sa ciljem jacanja kapaciteta mjesnih zajednica, nevladinog sektora i gradana u procesu partnerskog odlucivanja. Osnove za ostvarivanje ovog cilja bili su dokumenti: Strategija o partnerstvu izmedu općine Zenica i građana i Sporazum izmedu Opcinskog vijeca, opcinskog nacelnika i nevladinih organizacija opcine Zenica.