Smetovi

Javni poziv udruženjima, klubovima i društvima iz Zenice

„SMETOVI DANAS – SMETOVI SUTRA“

Pozivamo Vas na okrugli sto koji organizuje Forum građana Zenice u saradnji sa 15 raznih udruženja, klubova i društava iz Zenice. (UDRUŽENA ZENICA)

Okrugli sto će se održati 14.12.2016. u 13 h u prostorijama Privredne komore Mehmadalije Tarabara 15 IV sprat.

Ovaj tematski okrugli sto se organizuje s namjerom da se konačno pokrenu neophodne aktivnosti da se Smetovima da potreban značaj, te da se dovedu u funkciju koja će zadovoljavati potrebne građana Zenice, a i šire.
U sklopu priprema za ovaj sastanak Forum građana Zenice je obavio razgovore sa predstavnicima resornih gradskih službi, javnih preduzeća koja imaju vezu sa Smetovima, raznim udruženjima, klubovima i društvima, te drugim zainteresiranim pojedincima za trenutno stanje i budući razvoj Smetova. Shodno tome i od Vas očekujemo da podržite ovu inicijativu, i priključite nam se na okruglom stolu.
Molimo Vas da se pripremite za aktivno učešće, a svoje eventualne prijedloge i sugestije po mogučnosti i pismeno dostavite na samom sastanku.