Od tvrđave do tvrđave

Projekat koji je u toku, zapocet 2013 godine, sa cilj em iznalaženj a novih, inovativnih ideja od studenata, radi popularizacije srednjovjekovnih tvrdava na podrucju FBiH. Kao rezultat probudene svijesti o znacaju srednjovjekovnih tvrdava, bice štampan promotivni materijal, koji ce sadržavati prijedloge mladih za unapredenje turisticke ponude.