Tvrle ekolog

Sveukupni cilj projekta odnosi na poboljšanje stanja okoliša i dalje sprecavanje pogoršanja okoliša u FBiH.
Specificni cilj je Edukacija osnovnoškolske djece o potrebi, znacaju i koristi razvrstavanja (selektiranja) ambalažnog otpada. Aktivnosti Projekta realiziramo u saradnji sa partnerima projekta: Bosansko narodno pozorište Zenica, koje izvodi interaktivnu predstavu “Reciklaža nije gnjavaža” i B-Panel, koji je idejni tvorac „lika“ TVRLE i djecijeg eko-magazina “Super Tvrle spašava prirodu”. Projekat je poceo 2013 godine, a implementira se u opcinama Federacije BiH.