URADIMO NEŠTO ZA SMETOVE

Forum gradana Zenice i još 17 drugih udruženja i klubova (Ujedinjena Zenica za Smetove) su podnijeli zvanicni zahtjev da se na dnevni red Vijeca Grada Zenica stavi pitanje korištenja i buducnost Smetova.

TRAŽIMO VAŠU PODRŠKU ZA POKRENUTU AKTIVNOST.

Od decembra prošle godine borimo se da gradske vlasti ucine nešto za Smetove. U borbi za Smetove prikljucilo nam se još 17 raznih udruženja i klubova koji smatraju da je konacno vrijeme da se riješe mnoge stvari vezane uz Smetove (Udružena Zenica za Smetove). Sa mnogima smo u ovom gradu razgovarali o Smetovima i svi su rekli da je naša ideja odlicna, ali ništa se ne pokrece. „Neko“ mora donijeti odredene odluke kako bi se konacno nešto pokrenulo. Na Smetova ove godine je bila akcija cišcenja koju je pokrenuo Nacelnik Kasumovic i nakon 7 dana Smetovi su opet bili prljavi. Nije Nacelnikov posao da organizuje cišcenje Smetova, nego da od nadležih službi traži da obavljaju svoj posao. Ako se ne zna ko šta treba da radi, onda to treba definisati. Mi smatramo da prvi potez mora povuci Vijece Grada Zenice i na svojoj sjednici donijeti odredene odluke.

U prilogu možete vidjeti kompletan tekst zahtjeva: