Glas budućnosti

U partnerstvu sa NVO-ima kreirani su prijedlozi za Strategij u razvoja Opcine Zenica 2012 – 2022 . Uvrštavanjem prijedloga, ideja i projekata u Strateške dokumente NVO sektor dobija prostor za svoje djelovanje kroz aktivno ucešce u kreiranju kulturnog, sportskog, društvenog razvoja lokalne zajednice.