Govor – Razgovor – Dogovor

Projekat je realiziran 2011 godine, sa ciljem uspostavljenj a kulturološkog dijaloga medu mladima i usposttavljanja dugorocne saradnje medu osnovnoškolskom populacijom iz šest opcina: Bijeljina, Srebrenik, Prijedor, Jajce, Tešanj i Zenica, kroz kulturne i sportske aktivnosti.