Grijanje 2018

Građani se opravdano pitaju do kada će se smrzavati. Svjedoci smo sve većeg broja isključenja sa sistema centralnog grijanja i taj broj se iz godine u godinu, enormno povećava. To ne treba da nas čudi, jer za plaćenu uslugu građani nemaju adekvatno grijanje te su često primorani da koriste i dodatne izvore toplote, a to stvara i dodatne troškove. U prilog tome ide i nepouzdanost u isporuci toplotne energije tokom cijele sezone grijanja. Posljednja dešavanja u vezi sa odlukom JP”Grijanje” o prekidu grijanja sa 15. aprilom posebno su revoltirali građane. Da bi se ova situacija ublažila, prijedlog Foruma građana Zenice je da se računi za grijanje u mjesecu aprilu umanje za ove prohladne dane, pogotovo imajući u vidu položaj penzionera i osoba slabijeg imovnog stanja, a sve u cilju obostranog razumijevanja, uvažavanja i solidarnosti svih građana Zenice.