Izvještaj o realiziranim projektima i aktivnostima Foruma građana Zenice tokom 2017. godine

U slopu svoga djelovanja, tokom kalendarske godine, Forum gradana Zenice implementira razlicite aktivnosti, inicijative, projekte, akcije i ostale djelatnosti koje su uskladene sa Statutom, , Odlukama, Zakljuccima i ostalim aktima Foruma gradana Zenice.

REDOVNE, ZAPOCETE I NOVE AKTIVNOSTI I PROJEKTI FGZ KOJE SMO IMPLEMENTIRLI TOKOM 2017 GODINE:

•  CLANARINA. Zapocete aktivnosti oko ucvršcivanja statusa clanstva u FGZ u 2016 godini nisu na adekvatan nacin nastavljene u 2017 godini.

•  Saradnja sa lokalnom zajednicom i Gradskom upravom . Kontinuirano ucešce u radu: Privrednog savjeta grada Zenice, komisije za zagadenje, pripreme i dopune Revizije Stratigije razvoja grada Zenice i Revizije Strategije ZE DO kantona i komisije za bezbjednost, putem biranih predstavnika FGZ.

•  Fondacija “KULIN BAN” . Kontinuirano posljednjih nekoliko godina su vodene rasprave o statusu Fondacije KULIN BAN. Pored svih nastojanja da se oživi rad Fondacije, na tom planu nismo uspjeli ostvariti zacrtane ciljeve.

•  “ZENICKA CIMBURIJADA 2017”. Po tradiciji 21. marta je održana Zenicka cimburijada u sklopu koje je FGZ bio organizator pratecih kulturno-zabavnih, sportskih i drugih aktivnosti.

Aktivnosti s pocele konkursom za izbor najboljih literarnih I likovnih radova ucenika na temu “ I stiže proljece u moj grad” a na konkurs je pristigao 271 rad ucenika iz 12 osnovnih škola. Nastavljena je promocija ZENICKOG CIMBURA, kroz 3. takmicenje u kojem nam je partner bilo Udruženje kuhara BiH. U sklopi kulturno-zabavnog programa priredena je promenada Duvackog orkestra KUD”Željezara” sa mažuretkinjama iz Mostara i folklorni programa u izvedbi ansambla “Bonia folk”. Prireden je i oproštaj sa dugogodišnjim kupacem Miletom Kneževicem i promocija njegovog nasljednika Zijada Zahirovica koji je izveo prvo proljetno kupanje u rijeci Bosni. Po tradiciji u organizaciji Restorana “Salcinovic” obavljeno je pravljenje i podjela cimbura od 1500 jaja, a SRK “Bosna” je organizovao regatu na relaciji Drivuša-Kamberovica polje uz ucešce raftera iz nekoliko gradova iz BiH.

U oficijelnom šatoru FGZ prireden je prijem za izvodace kulturno-zabavnog programa, zvanice i goste Cimburijade. Uprilicen je i prijem za gradonacelnika Fuada Kasumovica koji je sa clanovima FGZ ostao u dužem razgovoru, pri cemu je podržao i pohvalio napore FGZ na ocuvanju Cimburijade kao jedinstvene zenicke tradicije i izrazio spremnost da se gradska uprava sa FGZ angažuje na brendiranju ove manifestacije. Tom prilikom gradonacelniku je dodjeljen suvenir – kopija dokumenta iz Dubrovackog arhiva u kojem se daleke 1436 godine Zenica spominje pod današnjim nazivom.“KULIN BAN”. 8. aprila, održana je manifestacija u povodu obilježavanja potpisivanja “Bilinopoljske izjave”, a u sklopu projekta pod nazivom “OD KULINA BANA I DOBRIJEH DANA” u okviru kojeg oživljavamo sjecanja na važne istorijske datume naše države. U kulturno umjetnickom program su ucestvovali ucenici osnovne muzicke škole Zenica I Sabina Kulenovic, glumica BNP Zenica. Uprilicena je I dodjela nagrada i priznanja za

•  najuspješnije likovne I literarne radove sa konkursa “I stiže proljece u moj grad”. Nagradeni I pohvaljeni radovi su prezentirani na prigodnoj izložbi.

•  “KULIN BAN”. 29. avgusta, povodom obilježavanja potpisivanja Povelje Kulina bana takoder je održana kulturno – umjetnicki performans, u kome su ucešce uzeli ucenicu osnovne muzicke škole Zenica I mladi zenicki muzicari Tarik Mujkic I Ermin Ašceric. Uprilicena je I izložba likovnih radova na temu “Stara Bosna” koji su nastali na likovnoj koloniji u organizaciji BZK Preporod. U okviru ovog programa je promoviran suvenjir – “replika povelje Kulina bana na svili” autora Mirsada Mujkica. Prvi primjerci su uruceni predsjedavajucem skupštine ZeDo kantona Jasminu Duvnjaku te gospodinu Zijadu Softicu, predstavniku grada Zenice. Takoder je uraden I odreden tiraž koji je isporucen skupštini ZeDo kantona, I isti je korišten kao poklon zalužnim pojedincima na svecanoj skupštini povodom dana ZeDo kantona.

•  Oba dogadaja tradicionalno obilježavamo kod spomen obilježja Kulinu ban, u parku na istocnoj strani stadiona Bilinog polja.

•  “MONOGRAFIJA FGZ”. Tokom 2016 godine formiran je Uredivacki odbor, za izradu Monografije FGZ. Tokom cijele 2017 godine nastavljeno je prikupljanja materijala, foto, video i pisane grade. Plan je da do kraja 2018 godine organiziramo svecanu promociju, najveceg Izdavackog projekta “ MONOGRAFIJA FGZ”. Pozivamo sve clanove Skupštine, koji cijene da mogu dati doprinos pri kreiranju MONOGRAFIJE FGZ, da se aktivno ukljuce u njegovu pripremu.

•  Projekat “The Bridge of The Art” finansira Americka ambasada. U prvoj fazi tokom 2017 godine realizirane su aktivnosti u Sarajevu i Mostaru, a u 2018 nastavljamo u Doboju, Zenici, sa završnom multimedijalnom promocijom projektnih aktivnosti u Sarajevu, u sklopu Medunarodne manifestacije NOC ISTRAŽIVACA.

•  U partnerstvu sa Historijskim muzejom BiH, pripremili smo i otvorili Izložbu fotografija „Museum Architecture Creative Shooting“, ciji su kreatori mladi autori, clanovi CreativeShooting Team iz Zenice, predstavnici nove generacije, koji su uspjeli da se emotivno distanciraju od prošlosti, ali objektivizirajuci sadašnjost kroz njene razlicite prizme. Namjera ove izložbe bila je prikazati arhitekturu objekta i prostorni kontekst sa neposrednom okolinom.

•  Projekat „Cyberbullying“ je sufinansiralo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK. Postavka izložbe „Cyberbulling – nasilje na internetu, ciji su autori 14 mladih fotografa sa podrucja grada Zenice, polaznika Creativeshooting team-a, je oplemenila Centralnu manifestaciju obilježavanja „Djecije nedjelje 2017“ koja je održana u Gradskoj Areni Zenica 04.10.2017.godine.