Skupština 2018

INFORMACIJA O IZBORNO-IZVJEŠTAJNOJ SKUPŠTINI FORUMA GRAĐANA ZENICE


U četvrtak, 10.05.2018. godine u Muzeju grada Zenice je održana redovna Izborno-izvještajna Skupština Foruma građana Zenice sa slijedećim dnevnim redom.

1. Izvještaj o radu FGZ u 2017.godini
2. Izvještaj o materijalno-finasijskom poslovanju FGZ za 2017. g
3. Izmjene i dopune Statuta FGZ
4. Razrješenje i imenovanje nosilaca funkcija u organima FGZ
5. Programske odrednice rada FGZ u 2018. godini

1-2 . Izvještaj o radu u 2017. je prezentirao Tvrtko Mišanović, predsjednik FGZ, a Izvještaj o materijalno-finanansijskom poslovanju je obrazložio Ismet Brdarević, predsjednik Nadzornog odbora FGZ. Ponuđeni izvještaji su prihvaćeni.

3. Vukica Marjanović-Suljić je obrazložila potrebe Izmjena i dopuna Statuta FGZ, nakon čega su prihvaćene ponuđene izmjene i dopune.

4. – Za predsjednika Skupštine FGZ imenovan je Vladimir Franjić, a za potpredsjednike Slavica Hrnkaš i Abdulah Frndić,
– Za predsjednika FGZ imenovan je Faruk Kadrić, a za potpredsjednike Drago Đorđić i Muhsin Ibrahimagić,
– Za ostale članove imenovani su Predsjedništva : Tvrtko Mišanović, Mirsad Mujkić, Bojan Gvozdenović, Vukica Marjanović – Suljić, Amna Sarajlić, Zlatan Dizdarević,
Alma Huskić i Faruk Čolić,
– Za predsjednika Nazornog odbora imenovan je Ismet Brdarević, a za članove Muhamed Hodžić i Ferida Kukić
– Za predsjednika Suda časti imenovan je Sead Brljevac, a za članove Atina Bihorac i Jasmina Gasal.

5. Novoimenovani Predsjednik FGZ Faruk Kadrić je obrazložio smjernice budućeg rada FGZ, po kojima se nastavlja sa redovnim (tradicionalnim) projektima i aktivnostima, rad po projektima koji imaju za cilj poboljšanje i afirmaciju grada Zenice, te bliži kontakt sa građanima Zenice.

Po svim tačkama Dnevnog reda vođene su konstruktivne diskusije, a sve Odluke donešene su jednoglasno.