Čimburijada 2020

Forum građana Zenice odustaje od organizovanja pratećih aktivnosti na Čimburijadi 2020.
Čimburijada je spontano okupljanje i dugogodišnja tradicija Zeničana koji tako doćekaju proljeća uz rijeku Bosnu i čimbur. Već duži niz godina FGZ ovu tradiciju obogaćuje čitavim nizom pratećih aktivnosti koje okuplaju veliki broj Zeničana i gostiju koji dolaze u Zenicu.
Odlukom predsjedništva FGZ ove godine u sklopu Čimburijade 21,03. zbog predloženih preventivnih mjera sa ciljem sprečavanja daljeg širenja korona virusa, neće organizovati nikakve prateće aktivnosti koje podrazumjevaju okupljanje većeg broja ljudi. Sa ovakvom odlukom složila se i gradska uprava.
Predviđena izložba fotografija sa već završenog konkursa fotografija na temu „Zenica kakvu volim“ i konkurs za izbor najboljih literarnih i likovnih radova učenika osnovnih škola „ I stiže proljeće u moj grad“, koji je u toku, realizovat će se kad se za to steknu odgovarajući uslovi.
Pozivamo građane koji se pojedinačno organizuju, da se pridržavaju preporuka relevantnih institucija u sprovođenju naloženih preventivnih mjera sa ciljem spriječavanja daljeg širenja korona virusa.

Forum građana Zenice