Dokumentarni film: Šta je nama Kulin ban?

“Dokumentarni film “Šta je nama Kulin ban” nastao je u sklopu istoimenog projekta Foruma građana Zenice, s ciljem da se učenicima osnovnih škola, približi značaj Kulina bana za današnju Bosnu i Hercegovinu i njenu državnost. U tom kontekstu, radi se o filmu koji ima značajnu obrazovnu i odgojnu vrijednost, koji obogaćuje i kontekstualizuje nastavu, čini je zanimljivom i raznovrsnom, a stečena znanja učenika trajnijim … ” (Izvod iz saglanosti Pedagoškog zavoda Zenica)


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

PEDAGOŠKI ZAVOD ZENICA
Saglasnost broj:10-1-34-14306/20
Zenica, 25.08.2020.