Izvještajna skupština udruženja maj 2023.

U Muzeju grada Zenice održana je Skupština Foruma građana Zenice.

Na Skupštini su usvojeni  Izvještaj o radu i fnansijski izvještaj za 2022. godinu, Izmjene i dopune Statuta, te kadrovske promjene.
Funkcije predsjednika je razriješen Muhsin Ibrahimagić, te je za novog predsjednika imenovan Mirsad Mujkić.

Razrješen je i Član predsjedništva Drago Đorđić, a u Predsjedništvo su imenovani novi članovi Muhsin Ibrahimagić i Boško Jefić.
Novi predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić je prezentirao program rada Foruma za period 2023-2026. prilikom čega je naglasio da se u programu za naredni period značaj treba dati na programe koji su bitni za Zenicu i građane Zenice, te transparentniji rad sa naglaskom na veći značaj uključivanja mladih u Forumu.

Dragi Đorđiću je uručena zahvalnica za dosadašnji rad u Forumu građana Zenice.

TV prilog BHT1, Harun Bošnjak

TV prilog FTV, Admir Pripoljac

link Federalna televizija