Izvod iz statuta:

VIII – UVJETI I NAČIN UČLANJENJA I PRESTANAK ČLANSTVA
Član 15.
* Članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica po principu dobrovoljnosti.
* U Udruženje se mogu učlaniti punoljetni građani Zenice, državljani BIH kao i strana lica koja imaju stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.
* Član koji pristupa Udruženju potpisuje pristupnicu, kojom se obavezuje da prihvata sva prava i obaveze člana Udruženja propisane Statutom, kao i drugim odlukama organa upravljanja Udruženja.
* Potpisivanjem pristupnice, fizička ili pravna osoba postaje aktivni član Udruženja.
* U Udruženju, kao članovi, mogu sudjelovati i maloljetna lica, u sklopu projekata koji se odnose na problematiku djece i omladine, u okviru Sekcije mladih i u skladu sa njihovim uzrastom. Maloljetna lica nemaju obavezu plaćanja članarine.
* Članstvo može biti aktivno ili pasivno. U oba slučaja se potpisuju pristupnice i dobija članska kartica, te plaća članarina.
* Visinu članarine utvrđuje Predsjedništvo Udruženja.


Preuzimanje obrazca za učlanjenje u Udruženje